Kamiros je nejvýznamnějším rhodským archeologickým nalezištěm a současně jedním z nejzajímavějších míst na ostrově. Jeho návštěva a výlet do těchto míst je takřka povinností pro všechny turisty se zájmem o antickou kulturu, kteří se rozhodli strávit svou dovolenou právě na ostrově Rhodos. Lokalita Kamiros se nachází necelých 40 kilometrů jihozápadním směrem od hlavního města Rhodos. Asi tři kilometry východně odtud leží vesnička Kalavarda.

Kamiros bylo během starověku prosperující a veliké město. Bylo situováno do třech úrovní. Na vrcholku kopce stávala akropole, jejíž součástí byl chrám bohyně Athény a působivá stoa. Zajímavostí je, že součástí areálu byla i veliká nádrž na vodu. Její objem činil 600 metrů krychlových. Tato část města Kamiros byla vybudována už v šestém století před naším letopočtem. Stoa, česky by se dalo říci například kolonáda, se skládala ze dvou řad sloupů.

Ve střední části starého Kamiru fungovaly obchody a také zde byly objeveny zbytky dalších staveb. Tato část sloužila i k běžnému životu zdejších obyvatel. Právě v těchto místech totiž měli své domy. Na nejnižší úrovni se pak podařilo objevit zbytky dórského chrámu a agora.

Kamiros byl bohužel za dobu své doby existence hned dvakrát zcela zničen mohutným zemětřesením. Po první živelné katastrofě se ještě podařilo obyvatelům město obnovit a de facto postavit znovu. Po druhém zemětřesení již však byl Kamiros opuštěn a zdejší vykopávky započaly až teprve koncem 19. století. Poslední archeologické práce tady prováděli Italové během první poloviny minulého století.

Návštěva ruin města Kamiros určitě stojí za to. Jde o rozlehlý komplex budov, které jen dokumentují rozmach starověkého Řecka. Do současnosti se dochovaly základy nejrůznějších veřejných budov. Příkladem mohou být třeba lázně. Spatřit je možné i kašnu či starý amfiteátr. Některé ze zdejších památek byly v průběhu minulého století částečně zrestaurovány a určitě stojí za shlédnutí.