Spousta míst k poznávání

Ostrov Rhodos se může, podobně jako řada dalších destinací v Řecku, pyšnit pestrou historií. Díky ní se na Rhodu dochovala řada nejrůznějších památek na všechna období jeho bohaté minulosti. Ty jsou pak jedněmi z nejoblíbenějších cílů výletů nejen zájemců o historii jak Rhodu, tak i celého Řecka, ale i turistů, kteří se chtějí o své dovolenkové destinaci dozvědět i něco více. Protože se Rhodos nachází na strategické poloze uprostřed Egejského moře a podél jeho pobřeží vedly (a i v současnosti stále vedou) hlavní námořní trasy, jeho poloha byla a je významnou. Byl jakousi branou mezi arabským světem a civilizacemi na evropském území. Za prošlá tisíciletí se tady tudíž vystřídala řada národů.

Starověk

Důležitým obchodním centrem se Rhodos stal již v období starověku. V té době zde vládli Féničané a ostrov žil čilým obchodním ruchem. Féničané byli následně vystřídáni mínojskou civilizací. Ta měla své kořeny na ostrově Kréta. Po pádu mínojské civilizaci vládli ostrovu Achájové a nakonec se podařilo jej ovládnout Dórům. Právě do tohoto období je též datován vznik osídlení jako je Kamiros, Lindos nebo Ialyssos. Tato historická místa pak turisté během svých výletů za poznáním ostrova s oblibou navštěvují.

Dóry vystřídali na ostrově Peršané, kteří byli později poraženi Řeky. Hlavní město ostrova, nejpopulárnější cíl výletů po ostrově, pak vzniklo kolem roku 400 před naším letopočtem. Od té doby už bylo město vždy nejvýznamnějším přístavem na ostrově. Největšího rozkvětu dosáhl Rhodos za nadvlády řeckých států Athény a Sparta. Tou dobou žili na Rhodu jedni z nejznámějších řeckých spisovatelů, umělců a filozofů. Do tohoto období spadá i stavba rhodského kolosu, kterým stál u vjezdu do přístavu města Rhodos. Bronzová socha boha Helia se řadí k jednomu ze sedmi divů světa starověku.

Během nadvlády Římské říše zde probíhaly tvrdé boje a prakticky celý ostrov byl zničen. V této době také z ostrova zmizela řada uměleckých děl, která tu byla vytvořena za starověku. Navíc byl roku 514 celý ostrov postižen ničivým zemětřesením. Jeho význam postupně upadal a až teprve v 11. století se Rhodos pomalu začal vracet na výsluní. Křížové výpravy využívaly ostrovy coby důležitý zásobovací bod. Z té doby se také dochovalo několik pevností, hradů a dalších staveb. Hrady jako je Monolithos se také řadí k populárním cílům pro krátké výlety.

Středověk

Od začátku šestnáctého století byl ostrov pod tureckou nadvládou a až do začátku dvacátého století se tady projevoval arabský vliv. Bylo zde postaveno několik mešit a dalších staveb osmanské architektury.

Novověk

Roku 1912 se podařilo Rhodos obsadit Italům. Tou dobou začínám ostrov opět vzkvétat a příznivé období trvalo i za nástupu fašismu. Právě v tomto čase byly opraveny a rekonstruovány takové stavby, jakými jsou Palác velmistrů nebo přístav. Návštěvníci Rhodu tak tak mají během výletu do hlavního města spatřit tyto stavby v podobě, do jaké je dovedli právě Italové. S koncem druhé světové války připadl ostrov Velké Británii a konečně roku 1948 se stal Rhodos součástí Řecka.